F


FİYAT ADIMI: Her hisse senedi fiyatında bir seferde gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir.

FİYAT ARALIĞI: Her hisse senedi için, seans içerisinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyattır.

FİYAT GÖSTERGESİ: Sadece fiyat değişimini baz alan inceleme sonucu ortaya al veya sat komutları çıkaran gösterge ve analiz sistemidir.

FİYAT/KAZANÇ ORANI: Bir hisse senedinin fiyatının hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösterir. Hisse başına kazanç, şirketin net dönem karının dönem sonu hisse sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu oran aşağıdaki formülle hesaplanır:
Hisse Başına Fiyat / Dönem Hisse Başına Kazancı

FİYAT ÖNCELİĞİ: Hisse senetleri piyasasında daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin ise daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasıdır.

FON GERİ SATIM KOMİSYONU: İçtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmiş olmak koşuluyla, likit fonlar dışında kalan fonlarda, katılma belgelerinin tasarruf sahipleri tarafından fona geri satımında elde tutma süresine göre komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona gelir olarak kaydedilir.

FON İÇTÜZÜĞÜ: Fon içtüzüğü, katılma belgesi sahipleriyle, kurucu, saklayıcı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir.

FON KURUCUSU: Bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanun'un geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar yatırım fonu kurabilir.

FON PAYI: Yatırım fonunun kuruluş tarihindeki toplam portföy değerinin belirli bir değere bölünmesiyle ortaya çıkan belirli sayıdaki birimlerin her birine verilen isimdir. Yatırımcı, yatırım fonuna yapacağı yatırım miktarı ve o günkü pay değerine göre belirli sayıda fon payı satın almaktadır.

FON PAYI FİYATI: Bir payın fiyatı, fon toplam değerinin tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilen fiyattır. Her iş günü sonu itibarıyla hesaplanan pay değeri, müteakip iş günü katılma belgelerinin alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım-satımlarda bu fiyat geçerli olur.

FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI: Fon portföyündeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.

FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ: Fon, kurucunun belirleyeceği yönetici tarafından portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir.

FON YÖNETİCİSİ: Kurul'dan portföy yöneticiliği faaliyeti yetki belgesi almış kuruluşlardır.

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Fonu yöneten kuruluşun yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı olarak içtüzükte yer almak suretiyle yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.

FORMASYON: Teknik analizde kullanılan bu terim, fiyat grafiğinin belirli bir dönem içinde çizdiği şeklin bilinen bir geometrik şekle benzemesini ifade eder.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar