P


PASİFLER: Bilançoda gösterilen borç ve yükümlülükler toplamıdır. Aktiflerin hangi kaynaklarla temin edildiğini gösterir. Üç ana kalemden oluşur; Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar ve Özsermaye.

PEŞTEMALİYE: Bir varlık için ödenen fiyatın piyasa değerinin üzerindeki kısmını ifade eder. (Örneğin bir şirketin özvarlığı için net aktif değerinin üzerinde ödenen kısmı.)

PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ: Bu oran hisse senedinin fiyatının hisse başına özsermaye değerinin kaç katı olduğunu gösterir. Bu oran aşağıdaki formülle hesaplanır:
Hisse Başına Fiyat / Hisse Başına Ösermaye

PİYASA FİYATI: Bir menkul kıymetin piyasadaki arz ve talebe göre oluşan fiyatıdır.

PİYASA KAPİTALİZASYONU: Borsada işlem gören hisse senetlerinin çıkarılmış nominal sermayelerinin kapanış fiyatları itibarıyle piyasa değerleri toplamıdır.

PORTFÖY: Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden fazla kıymete yatırılmasıyla oluşan toplam değerdir.

PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM (PPM): Bir bononun veya hisse senedinin direkt olarak belli bir yatırımcı kitlesine satışı amacıyla hazırlanan izahname benzeri tanıtıcı dokümandır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar