S - Ş


SAKLAMA: Takası gerçekleştirilen menkul kıymetlerin organize olmuş ve kabul görmüş kuruluşlarca muhafaza edilmesidir.

SATIN ALMA: Bir şirketin başka bir şirketi satın almasıdır.

SEANS: Borsa'da işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.

SEKTÖR FONU: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak belirli bir sektörü oluşturan ortaklık menkul kıymetlerine yatırmış fonlardır.

SERBEST NAKİT AKIMI: Şirket'in bir mali/faaliyet dönemi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri, yatırımları ve finansmanı sonrası elinde kalan nakit miktarını belirtir.

SERMAYE: Üretimde kullanılan ve kendileri de üretilmiş olan mal ve değerlerdir.

SERMAYE ARTIRIMI: Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır.

SERMAYE PİYASASI: Sermaye arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: Sermaye piyasasında arz ve talep edenlerin kullandığı araçlardır.

SERMAYE PİYASASI KURULU: Türkiye'de Sermaye Piyasası'nı düzenlemek ve denetlemek, Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurumdur.

SİRKÜLER: Halka arz sırasında potansiyel yatırımcılara verilmesi gereken şirketi tanıtıcı, hukuki ve mali konuları açıklayıcı ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren dokümandır. Yatırım fonlarında ise izahnamenin tescilini takiben, fon halka arzı ile ilgili bilgilerin en az iki adet günlük gazetede halka duyurulmak üzere ilan edileceği belgedir.

SPIN-OFF: Bir şirketin içinden belli bir faaliyetin ayrılarak başka bir tüzel kişilik olarak faaliyetine devam etmesi durumudur.

STOK DEVİR HIZI: Stokların yıl içinde kaç kez satışlara dönüştürüldüğünü göstermektedir Bu oran aşağıdaki formülle hesaplanır:
Satışların Maliyeti / (D.Başı Stok-D.Sonu Stok)/2

ŞEREFİYE (SPECIAL ASSEMENT) :
Kamu kuruluşları ve Belediyelerin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve imar faaliyetlerinden dolayı değerinin artmasına yol açtıkları gayrimenkullerin sahiplerinden aldıkları bir tür harçtır.

ŞER'İ VERGİLER (RELIGIOUS TAXES) :
İslam hukuku esaslarına göre düzenlenmit zekat, ötür, hara., cizye vergileridir. Bunlar zorunlu vergilerdir.

ŞUBELER CARİ FAİZİ :
Bankaların genel müdürlüğü ile şubeleri arasındaki fon (para) hareketleri (borç ve alacak işlemleri) için kullanılan faiz. Şubeler Cari Faizi kredi faizlerinden düşük, mevduat faizlerinden ise yüksek bir orandadır.

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (BAD DEBT) :
İşletmenin alacakları arasında bulunan fakat tahsil edilme şansı çok az olan alacaklardır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar