mahkeme

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/kriz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Depo Kararı

Depo kararı ile mahkeme borçluya, yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa etmesini veya o miktar parayı mahkeme veznesine depo etmesini emreder. Depo kararı ile borçluya borcunu ödeyerek iflastan kurtulabilmesi için son bir imkan verilmektedir. Bu yedi gün içinde borç depo edilmediği takdirde iflasına karar verilir.

İflas takibi

İflas takibi yapan alacaklı, borçlu aleyhine bir sene içinde, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde iflas davası açmak zorundadır.Alacaklının iflas davası açması üzerine ticaret mahkemesi alacaklıların menfaatlerini korumak için iflas muhafaza tedbirleri alınmasına gerek olup olmadığına karar verir. Mahkemenin incelemesi, borçlunun iflas ödeme emrine itiraz edip etmemesine göre 2'ye ayrılır.

*

Şirketler için iflastan kurtulma çareleri

Küresel ekonomik krizle birlikte bazı şirketler darboğaza düşerek iflaslarını isteme yoluna gittiler. İşte şirketlere iflastan kurtulma çareleri...

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez`in yazısı

İflâs, borçlunun tüm mallarının satılarak, tüm alacaklıların alacaklarının ödenmesinin sağlayan külli bir tasfiye biçimidir. İflâs ile borçlu müflis sıfatının kazanır ve ticari yaşamı sona erer.

Amerika'nın en büyük otomotiv şirketinin iflası konusundaki kararı bekliyor

General Motors'un beklenen iflası öncesinde Birleşik Otomotiv İşcileri Sendikası (UAW) şirketle yapılan anlaşmayı bu hafta oylayacak. Chrysler'in İtalyan Fiat Spa'ya birleşme yoluyla değerli varlıklarını satmasına izin verilip verilmeyeceği de Çarşamba günü belli olacak.

UAW ile GM arasında varılan anlaşma gereği 54,000 işçiden kaçının işine son verileceği bugün belli olacak ve bu anlaşma için yapılacak oylama Perşembe günü sona erecek.
GM ile hükümet tarafından atanan otomotiv görev gücü arasında yeniden yapılanma konusunda görüşmeler haftasonunda da devam etti.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar