Gayrimenkul


Geçtiğimiz on yılda büyük bir ekonomik dönüşüm geçiren Türkiye'nin ekonomik temelleri oldukça sağlamdır. Ülke, 2013 yılında yaklaşık 820 milyar ABD doları GSYİH ile dünyanın en büyük 17., Avrupa'nın ise en büyük 6. ekonomisi konumundadır.

Elverişli coğrafi konumu, nüfus artışı ve demografik avantajı, kişi başına düşen geliri, kapsamlı kentsel dönüşüm ve gelişimi, inşaat sektöründeki yüksek kapasitesi ve gücünün yanı sıra iş yapma kolaylığı Türkiye gayrimenkul sektöründe talep oluşturan etmenlerdendir. Türkiye gayrimenkul sektörü, toplam GSYİH'nin % 19,5'ini temsil etmekte ve bu da sektöre büyük bir yatırım potansiyeli sağlamaktadır. Gayrimenkul sektörünün GSYİH içindeki payı, 2000 yılında % 2,3 artarken 2012 yılında % 3,8 artmıştır. 2000 ile 2005 yılları arasında toplam GSYİH içindeki inşaat, gayrimenkul, kiralama ve ticaret faaliyetleri ile yeni ev satışlarının ortalama payı % 16,7 yükselmiştir. Ancak en keskin artış % 20,5 ile 2006 ile 2009 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Yatırım tarafında, 2012 yılında doğrudan yabancı yatırım girişinin 12,5 milyar ABD dolarına çıktığı, gayrimenkul ve inşaatın toplam doğrudan yabancı yatırımlardan 1,6 milyar ABD doları aldığı görülmektedir. 2012 yılında mütekabiliyet yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yabancılara gayrimenkul satışları artmaya başlamış ve 2,64 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yabancılara gayrimenkul satışlarının 2013 yılının son on ayında % 2'den % 5-6'lara çıktığını açıklamıştır.

Mevcut durum, stratejik planlar ve üzerinde çalışılmakta olan projelere ilişkin temel veriler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırımcılar için büyük bir potansiyel taşıdığı görülmektedir.

2012 yılında konut piyasasında satılan ev sayısı 290.000'e ulaşmıştır.
Türkiye'de 8,2 milyon metrekarelik toplam kiralanabilir brüt alana sahip 299 alışveriş merkezi hizmet vermektedir.
İstanbul'da bulunan 91 alışveriş merkezi, Türkiye'deki toplam kiralanabilir alışveriş merkezi alanının % 46'sını temsil etmektedir.
Türkiye çapında alınan işyeri inşaat ruhsatları % 27 artışla 6,84 milyon metrekareye ulaşmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yatırım programına göre lojistik merkezlerinin yapımında 240.145 milyon ABD doları harcanacaktır.
2012 yılı itibarıyla 700.000'in üzerinde toplam yatak kapasiteli 2.870 adet ruhsatlı otel bulunmasına karşın özellikle İstanbul'da halen arz ve talep arasında boşluk bulunmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, hedefler belirlenmekte ve kentsel dönüşüm projeleri ile Marmaray, Kanal İstanbul, üçüncü boğaz köprüsü ve İstanbul’daki üçüncü havalimanı gibi mega projelerde gelişim devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye hükümeti 400 milyar ABD doları bütçeyle 6,5 milyon konutu kapsayan ve doğal afetlerde yıkılma olasılığı bulunan binaları yenilemeye ve güçlendirmeye karar vermiştir.

Mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılı için belirlenen iddialı hedefleriyle Türkiye, yatırımcılara gayrimenkul sektöründe büyük fırsatlar sunmaktadır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar