Fazilet Takvimi

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/kriz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ALIŞVERİŞTE ALDATMA

Müslüman her işinde olduğu gibi alışverişinde de dürüst olmalıdır. Çok para kazanmak hırsıyla kimseyi aldat-mamalı, sattığı malın kusurunu gizlememeli, eline fırsat geçerse piyasa değerinden fazlaya satmamalı, kalitesiz bir malı kaliteli ve değerli bir mal diye satmamalıdır.

Başkasının malının değerini düşürmek için kötülememelidir. Bütün bunlar aldatmadır ve haramdır. Malın iyisi ile kötüsünü karıştırmak da haramdır.

AHÎ VE AHÎLİK TEŞKİLATI

İslâm'ı yaşayan cemiyetlerin, iktisadî, ictimaî, idarî ve kültürel dokularını tahlîle tâbi tuttuğumuzda, farklı hayat görüşlerine sahip toplumlara da ışık tutacak tablolarla karşılaşırız. Ahîlik teşkilatı da bunlardan biridir. Ahîlik, yani meslek kardeşliği...

Bilindiği üzere "Ahî" arapça bir kelime olup, "kardeşim" demektir. Âdeta; "Ey Allâh'ın kulları kardeş olunuz", "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir" hadîs-i şeriflerinden ve "Mü'minler birbirleriyle ancak kardeştirler..."âyet-i kerimesinden mülhem vücut bulmuş bir müessesedir.

FERDÎ VE İCTİMÂÎ BİR İLLET:İSRAF

İsraf, haddi aşan ölçüde sarfetmek ve harcamak mânâsına gelir. Keza, Allah' aitaatın dışında bir yere malını sarfedip harcamaya da israf denilmektedir.

FAKİRLER İLE ZENGİNLER ARASINDA MUHABBET

islâm'ın "ibâdet diyerek bizlere takdim ettiği şeyleri, ferdî ve ictimâî deyip kesin hatlarla birbirinden ayırmak çok zordur.

Yani namaz ve oruç ferdî, zekât ve hac ictimâî bir ibâdettir hükmünü vermek, bunlara o kıymet hükmü ile bakmak âdeta mümkün değildir.

Nisbetler çerçevesinde meseleyi ele alıp, namaz veya orucun ferde sağladığı avantajlar, cemiyete nisbetle daha fazladır, demek belki olabilirse de, bu bazı gerçeklerin anlaşılması ve araştırılmasında engel teşkil edeceğinden mahzurlu da olabilir.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar