T


TABAN FİYAT: Hisse senetlerinin bir seans içerisinde işlem görebileceği en düşük fiyattır.

TAHVİL VE BONO FONU: Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlardır.

TAKASBANK: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. - Takasbank, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren bir kuruluştur.

TAVAN FİYAT: Hisse senetlerinin bir seans içerisinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır.

TEKNİK ANALİZ: Arz ve Talep arasında gerçekleşmekte olan değişimin yönünü ve hareketin şiddetini sadece fiyatın kendisini inceleyerek tespit etmeye çalışan bir analiz yöntemidir.

TEMEL ANALİZ: Hisse senetlerinin gerçeğe en yakın fiyatlarını bulmaya yönelik bir yöntemdir.

TEMERRÜT: Borsa'da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet tahsilatlarının belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilmemesi sonucu oluşan durumdur.

TEMETTÜ / KAR PAYI: Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

TOPTAN SATIŞLAR PAZARI: Alıcıları önceden belli olan veya olmayan belli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında organize bir piyasada gerçekleşmesini sağlayan pazardır.

TUTAR ARTIRIMI: Kurucunun, fon tutarının ve pay sayısının artırılması amacıyla içtüzük değişikliği ve artırılacak tutarı temsil eden payların kayda alınması talebiyle Kurul'a başvurması işlemidir. Fon içtüzüklerinin ilgili maddesinde ihraç edilecek yeni katılma belgesi sayısı ile birlikte yeni fon tutarı belirtilir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Çalıştığınız iş alanını neden tercih ettiniz:

Son yorumlar